» İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyede uygulamak,
» Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
» İşçi sağlığı ve iş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
» İşçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltacak şekilde yatırım bütçesinde yeterli kaynak ayırmak, temel ilkemizdir.