Yüzey kaplama teknikleri temelde iki gruba ayrılır;

1) Yüzey işlemleri: Bir malzeme yüzeyine başka bir malzeme difüzyonu ile yüzeyde bir bileşek tabakası oluşturma esasına dayalı teknikler. Nitrürleme, sementasyon, borlürleme, karbürleme.
2) Yüzey kaplamaları: Bir malzeme yüzeyine başka bir malzemenin katılması yada çöktürülmesi esasına dayanır. Kaplama malzemesi bulunduğu fiziksel hale göre,bu kaplamaları üçe ayırabiliriz.
a) Gaz halinde yapılan kaplamalar (kimyasal buhar biriktirme yöntemi,fiziksel buhar biriktirme yöntemi ve plazma destekli diğer kaplamalar)(PVD;CVD)
b) Çözeltiden gerçekleştirilen kaplamalar. (Elektro kimyasal kaplama,kimyasal redüksiyon işlemleri,akımsız kaplamalar;soljel metodu)
c) Sıvı veya yarı sıvı halden yapılan kaplamalar. (Lazer,kaynak,termal sprey yöntemleri)