Malzemenin Yüzey İşlemleri
Yüzey kaplama işlemleri son yüzyılda sağladığı ekonomik ve teknik avantajlar sayesinde büyük bir ilgi görmektedir. Gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bazı ürünlerin üretimi sadece kaplama işlemleriyle yapılabilmekte yada bu yolla ekonomik hale gelmektedir.

Kaplama işlemi bir malzeme yüzeyinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmek amacıyla yapılmaktadır.Yüzey ve altlık malzemenin tasarımını bir arada ele alan ve her ikisininde tek başlarına sağlıyamıyacağı özellikleri ekonomik olarak sağlıyabilen işlemlere genel olarak yüzey işlemleri adı verilir.

Kaplama işleminin endüstriyel uygulama alanlarını şöyle sıralıyabiliriz:
1)Optik amaçlı kaplamalar
2)Elektrik-elektronik sanayinde kullanılan kaplamalar
3)Tribolojik(aşınmaya karşı) dayanıklı kaplamalar
4)Korozyondan korunma amacıyla yapılan kaplamalar
5)Dekorotif amaçlı gerçekleştirilen kaplamalar