Elektrolitik Kaplamanın Kalitesine Etki Eden Faktörler
1)AKIM YOĞUNLUĞU: Akım yoğunluğunun kaplama kalitesine etkisi iki şekilde gerçekleşir. Akım yoğunluğu arttıkça katottaki metal birikim hızı artar ve kaplama ince taneli yapılardan oluşur. Akım yoğunluğu üretim hızını arttırmak amacıyla çok arttırıldığında katot yüzeyinde bir iyon fakirleşmesi ve buna bağlı olarak da homojen olmayan süngerimsi bir kaplama ortaya çıkar. Yüksek akım yoğunluklarında katottan hidrojen gazı çıkma ihtimali vardır. Bu durumda yüzey kalitesi bozulur. Düşük akım yoğunluklarında ise katotta biriken metal iri ve kaba tanelidir.

2)pH DEĞERİ(ÇÖZELTİNİN): Elektrolitin pH değeri olması gerekenin altında veya üstünde olursa kaplama kalitesi derhal bozulur. Yüzeyde renk tonlamaları, koyulaşmalar gözlenir.

3)SICAKLIK:
Sıcaklık, çözelti içeresindeki metal iyon difüzyon hızını arttırdığından katotta küçük ince yapılı bir kristal yapısını zorlar. Sıcaklığın çok artması durumunda katot polarizasyonu azalır. Buna bağlı olarak kaba iri yapılı kristal oluşumu gözlenir ayrıca yüksek sıcaklık. Hidrojen fazla voltajını da azaltacağından yüzeyde Hidrojen çıkışını kolaylaştırır.

4)ELEKTROLİTİK BİLEŞİMİ & MEKANİK ETKİ:
Kaplamanın kalitesi üzerinde konsantrasyonun etkisi büyüktür. Konsantrasyona bağlı olarak ince üniform matris, metale yapışık sağlam bir kaplama elde etmek mümkündür. Elektroliz süresince katot yüzeyine yakın bölgelerde iyon fakirleşmesi olacaktır.