VİBRASYON

Vibrasyon

  Küçük, büyük ya da ağır ve hafif tüm parçalar için vibrasyon işlemi uygulanabilir. Vibrasyon uygulaması malzemelerin üzerindeki kayganlığı almak için uygulanabilir. Malzemelerin daha iyi şekilde kaplanması ve boya tutması için de uygulama kullanılır. İşlemlerde malzeme yapısına uygun olarak vibrasyon makinesi seçimi yapılır. Vibrasyon sıvıları ve aşındırıcı özel talar da işlem için özel olarak seçilmektedir. Profesyonel olarak yapılan işlemlerde çapak alamdan pas alamaya kadar pek çok işlem için uygulanır. Aşındırma ya da tufal alma ve parlatma işlemleri de yine bu uygulama ile rahatlıkla yapılır.

Vibrasyon Makineleri

    Vibrasyon makineleri arsında yer alan yuvarlak tip vibrasyon makineleri bulunmaktadır. Bu makineler için modeller değişiklik gösterebilir. Yatay tip vibrasyon makineleri de yine bu alanda kullanılan ürünler arasında bulunmaktadır. Santrifüj tip vibrasyon makineleri de uygulama için kullanılan ürünler arasında bulunmaktadır. Kurutma makineleri ve vibrasyonlu eleme makineleri de sistemde ürünlerin pürüzlenmesinden parlaklık sağlamaya kadar pek çok aşamada kullanılmaktadır. Bu makinelere ek olarak yedek parça ve ekipmanlar için de sistemde pek çok ürün yer almaktadır. Tüm makineler ile yapılan işlemlerin profesyonel şekilde gerçekleşmesi gerekir. Uygulanacak vibrasyon yöntemleri için malzemeler ihtiyaca göre seçilmektedir.

  Makine seçiminde uygulama alnı önemlidir. Makinelerin kullanımları ve kumlama malzemeleri için ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur. Vibrasyon işlemleri için bazı ürünler müşteri isteklerine göre oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak ürünlerin boyutları ya da ilaveleri bunabilir. Vibrasyon uygulaması için profesyonel adımlar bulunmalıdır. Yüzeylerde temizleme işlemleri bu makinelerin kullanımı ile sağlanır. Aynı şekilde yüzeylerde parlatma yapmak için de yine bu makineler kullanılmaktadır. Vibrasyon uygulaması için kullanılan makineler işlemin uygulanacağı parçaların boyutuna bağlı olarak da değişmektedir.

Vibrasyon işlemleri

  Vibrasyon uygulaması ile ürünlerde çapak alma işlemi gerçekleştirilebilir. Ürünlerin üzerinde çapak adı verilen pürüzler bulunmaktadır. Çapakları yok etmek ve ürünlerin yüzeyini pürüzsüz hale getirmek için vibrasyon işlemleri uygulanır. Malzeme cinsine göre işlemler değişmektedir. Genel anlamda çapak alma pek çok ürün için kullanılır. Malzeme cinsine göre çapak alma işleminde özel vibrasyon sıvıları kullanılır. Sıvı seçimi bu alanda uzman olanlar atarından gerçekleştirilir. Aynı şekilde özel vibrasyon taşları da sistem uygulanmasında seçilir. Vibrasyon taşları ve vibrasyon sıvısı ile çapak alma işlemi hızlı şekilde gerçekleşebilir. Bu işlemde kullanılacak alan ve sanayi de önemlidir.

  Pas alama işlemlerinde de vibrasyon işlemleri kullanılır. Metal ya da çelik veya pas olan herhangi bir ürün için bu işlem gerçekleşir. Zamanla üzerinde oksitlenme olan ürünler için işlem uygulanmaktadır. Uygulanan işlem sonrasında ürünler yüzeylerinde bulunan paslardan arınmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gerekene bir işlem bulunmaktadır. Pası alınan ürünler nemli bir ortamda kalmamalıdır. Nemli ortamda kalan ürünle işlemin hemen sonrasında saatler içinde dahi yeniden oksitlenme yapabilir. Bu bakımdan vibrasyon işlemi sonrasında ürünlere boya işlemi hemen yapılır. Pas alam işlemleri için de vibrasyon sıvısı ve özel taşlar kullanılır. Özel taşlar ve sıvılar pas alam işleminde verimi artırmaktadır. İşlem sonrasında ortaya pastan arınmış ve temiz ürünler çıkmaktadır.

   Aşındırma işlemleri için de vibrasyon uygulaması yapılır. Aşındırma malzeme üzerindeki kayganlığı artırmak için uygulanır. Bu işlem malzemenin daha iyi kaymasını ve boya tutmasını sağlar. Ürünlerin boyanması öncesinde aşındırma işleminin mutlaka uygulanması gerekir. Malzeme cinsine göre seçilen vibrasyon sıvıları aşındırma işlemlerinde kullanılır. Aynı şekilde aşındırma işlemleri için özel olarak seçilen taşlar da kullanılır. Bu taşların seçiminde ürün özellikleri son derece etkilidir. Ürünlerin yüzeylerinde iz yapmamak amacı ile daha esnek ve yumuşak yapılı taşlar seçilebilir. Ayrıca taş seçiminde sert seçimler hızlı şekilde uygulama gerçekleşmesini sağlar.

  Tufal alma vibrasyon uygulaması içinde bulunan işlemleri arasında bulunmaktadır. Malzeme üzerinde ışıl işleminden kalan kirler tufal alma ile işlemi ile giderilir. Kirli yüzey ve kabuk bu işlem ile kaldırılır. Malzeme cinsine göre seçilen vibrasyon sıvısı tufal alma işleminde kullanılır. İşlem sırasında aynı zamanda özel olarak seçilen taşlar da kullanılabilir. Taş ya da sıvı seçimi işlemden ziyade işlemin uygulanacağı yüzey türüne bağlı olarak seçilir.

  Parlatma da vibrasyon işlemleri arasında bulunur. Vibrasyon uygulaması ile çapağı alınan, parlatılan veya aşındırılmış yüzeylerde parlak yüzey kazandırma amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem için ürünlerin öncelikle gerekli işlemlerinin tamamlanması gerekir. Pası alınan bir ürün nemli bir ortamda bulunduğunda yeniden üzerinde oksitlenme meydana gelir. Bu da vibrasyon işleminin yeniden uygulanması anlamına gelecektir. Bu bakımdan gerekli işlemler yapıldıktan hemen sonra parlatma işlemine geçilir. Böylece kısa sürede istenen sonuç elde edilir.

Vibrasyon Çalışma Yöntemleri

   Vibrasyon işlemlerinin geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Vibrasyon işlemleri için özel makineler gereklidir. Bu makinelerin temini ile işlemlere başlanır. Makine seçimi ürün özelliklerine ve boyutlarına göre yapılır. Makine seçiminden sonra çapağı alınacak ya da parlatılacak ürünler için sıvı seçimi gerçekleşir. Sıvı seçiminde işlemin uygulanacağı ürünün özellikleri önemlidir. Ayrıca ürün özelliklerine bağlı olarak taş yani aşındırıcı seçimi de yapılır. Aşındırıcıların seçiminde vibrasyon uygulanacak yüzey önemlidir. Yüzey için istenen özellikler ürünlerin yapı özellikleri aşındırıcıları seçmeye yardımcı olur.

   Vibrasyon işleminde standart olarak yapılan parlatma ya da çapak alma sonrasında diğer adımlar gelmektedir. Ürün özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan işlem sonrasında ürünler yine vibrasyon makineleri ile ısı ve kurutma işleminde bulunulmaktadır. Isı ve kurutma işleminde ısı ve kurutma granülleri kullanılır. Bu granüller sayesinde kısa sürede istenen sonuç elde edilmektedir. Kurutma işlemi sonrasında ise genel anlamda ürün için vibrasyon işlemleri son bulmaktadır. Vibrasyon işlemleri için gerçekleştirilecek yöntemlerde malzemeler çok önemlidir.

  Vibrasyon kumlama yapmak için ise malzemeler ve kumlama ürünleri seçilir.  Vibrasyon kumlama işlemleri çanak tipi makinler ile daha iyi şekilde gerçekleştirilmektedir. Çanak tip rampalı ve elekli makineler geniş sanayi alanlarında kullanılır. Bu makineler ile yapılacak işlemler kısa sürede sonlanır. Ayrıca işlemler boyunca daha otomatik vibrasyon uygulaması gerçekleşir. Vibrasyonlu yer eleği ile ürünler kumlardan kurtulacaktır. Kumlardan arınan ürünler için vibrasyon eleği son işlemleri sunar. Ürünlerin yapısı ve uygulama alanı vibrasyon makine seçiminde önemlidir. Kurutma makineleri ise vibrasyon işlemlerinin son ayağını oluşturur. Bu işlemler için uygulamada özel maddeler ve sıvılar kullanılır.

    Malzemeler için uygulanacak olan vibrasyon kumlama işleminde ürünlerin özelliklerinin yanında kumlama yapılacak malzeme özellikleri de önemlidir. Kumlama işlemi için seçilen malzemede yüzeyin sadece aşınmasını ve zarar görmesini istemeyenler yuvarlak taşlar seçmelidir. Yuvarlak ve pürüz bırakmayan taş seçimi ile yüzeylerde aşınma son derece sağlıklı şekilde gerçekleşir. Fakat ürünlerin yüzeyinde gerçekleştirilecek işlemin bir an önce bitmesini isteyenler keskin ve sert malzemeler kullanmalıdır bu malzemeler ile kısa sürede istenen sonuçlar elde edilir. Aşındırmadan pas sökmeye kadar her işlem bu malzemeler ile kumlam yapılarak elde edilir. Yüksek sıcaklıkta işlem görmesi gereken ürünler için bu sıcaklığa dayanacak aşındırıcılar kullanılır. Aşındırıcıların kullanım seçenekleri ihtiyaca göre değişir. Aşındırıcı büyüklükleri de yine müşteri isteklerine göre oluşur. Böylece gerekli seçim ve uygulama sonrasında en iyi sonuç elde edilir.