FERRO MANGAN

Ferro Mangan

Manganez ya da diğer adıyla mangan elementi, yeryüzünde en fazla rastlanan 12. elementtir. Mangan elementi; demir, bakır ve de alüminyumdan sonra, endüstride en fazla kullanılan metaldir. Başta demir olmak üzere; bakır, alüminyum ve de silisyum ile çeşitli özelliklere sahip olan alaşımlar yapmaktadır. Bunların içerisinde, en fazla kullanılanıysa; %78 mangan içerikli ferro mangan ve %65-70 mangan içerikli siliko mangan alaşımlarıdır.

 Ferro Mangan Nedir?

 Ferro mangan, endüstriyel açıdan ilk kez; 1841 yılında, Pourcel tarafından Fransa’da üretilmiştir. Üretimi sağlanan ferro mangan, burada ilk kez pota çeliği yapımında kullanılmıştır.

 Ferro mangan yüksek seviyelerde manganez ihtiva eder. İçerisindeki manganez oranı, %78 civarıdır. Yüksek manganez oranıyla, bir ferro alyaj olup; özellikle, çelik içerisindeki deoksidizasyon olaylarını sağlayan bir üründür.

 Ferro Mangan Bileşiğinin Kimyasal Özellikleri

 Kimyasal açıdan, ferro mangan; genellikle demire benzer nitelikte davranışlar göstermektedir. Metal halindeki mangan, açık havada yükseltgenmektedir, nemli ortamlarda da paslanmaktadır. Demire benzer bir şekilde, çok yüksek sıcaklıklarda genelde; havayla ya da oksijenle yanarlar. Soğukken suyu yavaşça; ısıtıldığındaysa, hızla ayrıştırır. Genellikle, seyreltik mineral asitlerde çok kolay çözünür ve de çözünme neticesinde, hidrojen açığa çıkarmaktadır.

 Ferro Mangan Kullanım Alanları Nelerdir?

 Manganezin bazı önemli kullanım alanları bulunur. En önemli kullanım alanları, genellikle; ürün olarak ferro manganez ile silis manganezli demirin kullanıldığı demir çelik üretimleridir.

 Manganez, karbondan sonra; demirin, birinci derecede ve en önemli alaşım ögesidir. Normal demire ve çeliğe, yaklaşık %1 oranında mangan katılmaktadır. Çekme direnci, küçük oranlarda mangan katılması ile arttırılmaktadır. Bu nedenle, bu bileşimler; ağır yüklerin taşınmasında, tarama gemilerinde ve paletli traktörlerde çok sık olarak kullanılmaktadır.

 Ferro mangan gibi bileşiklerin demir çelik sektöründe kullanımı ve dolaşımı yaygındır. Üretilen manganezin, yaklaşık %95 kadarı manganlı demir alaşımları, demirsiz mangan alaşımları ile metalik manganez üretiminde kullanılmaktadır.

 Manganlı demir alaşımları içerisinde, en önemlisi ferro mangan bileşiğidir. Demir çelik üretimlerinde kullanılan manganezin, yaklaşık %90'ı ferro mangan hâlindedir. Her türlü çelik üretiminde gereklidir. Demir çelik sanayi ve dökme demir eldesinde, oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.