FERRO ALYAJ

Ferro Alyaj

   Demir ve demir dışı metallerin arıtılması ile ferro alyaj türleri oluşmaktadır. Ferro alaşım demir ve katkı maddelerinden oluşur. Katkı maddeleri manganez, potasyum, molibden ve silikon gibi maddelerdir. Bu alaşımlar ile özel birimler halinde üretilmektedir. Malzemeyi yapmak için günümüze kadar 20’den fazla elementin bulunduğu bir demir alaşımı kullanılmıştır. Bu alanda yapılan yeni çalışmalar ve ihtiyaçlar ürünün bileşik sayısının arttığını göstermektedir.

Ferro Alyaj Kullanım Amacı

 Ferro alyaj demir metalürjisinde farklı çeliklerden 2,5 bin üzerinde marka elde edilmesini sağlayan bir alaşımdır. Alaşımın geliştirilmiş çelik türleri bulunmaktadır. Bu türler, madencilik ve metalürji sanayinde kullanılır. Ayrıca kimya inşaat ve savunma sanayi ile birlikte pek çok sanayide alaşımın çelik türleri kullanılır.  Metal katkısı olan ferro alyaj nihai maddenin özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Sadece üretim ile ilgili sanayi çalışmalarında değil pek çok sanayi alanında kullanılmaktadır. Ferro alaşım için çelik kalitesinde düzeltme yapılması mekanik performansı artırabilir. Aynı şekilde çelik kalitesinde yaşanacak düzeltme sıcaklık değişimlerine karşı direnci de artıracaktır. Agresif kimyasal ortam da aynı şekilde artırılabilir. Malzeme için nihai özellik metal eritme periyodunda eklenen bileşime bağlıdır.

  Ferro alyaj ve buna bağlı daha ileri üretimler, değiştirilmiş işlevsellik sağlamaktadır. Mesela bu yöntem ile manyetik olmayan ya da alet malzemesi gibi alaşımlı çelik elde etmeyi sağlar.  Ferro alyaj katkıları ile çeliğin alaşımı sağlanır. Aynı şekilde bu yöntem ile toplam kütleden cürufa oksijen bağlamak ve deşarj etmek için ortam sağlanır. Demir bileşikleri ferro alyajlarda silikon, titanyum, alüminyum ile birlikte kullanılmaktadır.

  Ferro alyaj çelik için bir değiştirici niteliğinde bulunmaktadır. Tahıl azaltmak için dökme demir olarak da bu ürünler işlev sağlamaktadır. Ürünler malzemelerin yapısını iyileştirmektedir. Değiştirici etkisini yakalamak için demir farklı elementler ile birleşir. Kalsiyum, silikon demir, manganez demir, magnezyum gibi elementler ile demir birleştirilerek değiştirici katkı elde edilmektedir.

Ferro Alyaj Hammaddeler

  Ferro alyaj üretiminde ilk adım hammaddelerdir.  Belirli bir grup elemanlar ile doymuş bir cevherin alaşımı ferro alyaj oluşturur. Ferro silikon ve ferro krom için zenginleştirilmiş cevher kullanılmaktadır. Ferrotitanyum ve ferrotungsten için ise ham madde konsantre edilmektedir. Bu işlemlerde teknolojik işlem, bileşikte yer alan metal oksitlerin azaltılması adımında bulunmaktadır. İşlemlerde reaksiyonun katalizörü ise demir ve oksitlerdir. Geri yüklenen eleman ise stabil bir form oluşturmak için bazı koşulları almaktadır. Eleman, ters oksidasyon için yokluğunu da almaktadır. Bu aşamalarda metalürji endüstrisinde ferroalyaj üreten elektrotermal yöntemi kullanılmaktadır. Ferro alyaj ilavesi ile eritme çeliği fırındaki sıcaklığı artırmaya yarayacaktır. Bu işlem üretimde yer alan enerji yoğunluğunu da azaltacaktır.

  Ferro Alyajlar

  Günümüzde dünya üzerinde ferro alyaj hacmi, 16,5 milyon tondur. İşlemlerde başlıkların sayısı yüzlerce işaret ile tahmin edilmektedir. Bu da sıradan, özel ve yapısal olan tüm çelik türlerinin üretim ihtiyaçlarına tam olarak uygundur. Dünyada ferro alyaj üretiminde Rusya, yüzde 12,7 oranında bir paya sahiptir. Çin, ABD ve Japonya ise bu alanda lider pozisyonda yer almaktadır. Bu alanda en popüler ürün tiplerinden birisi ferroalloy olarak bilinir. Ürünlerin üretimi endüstriyel gelişimin ümit verici yönlerinden biri olmaktadır.

  Ferro silikon ferro alyaj türlerinden biridir. Ürün bir silis kaynağı olarak kullanılır. Ürün metallerin içerisindeki oksitleri azaltmaktadır. Aynı zamanda çelik ve diğer ferro alyaj ürünlerinde deoksidasyon sağlamaktadır. Çeşitli uygulamalarda kullanılan ferro silikon, başlıca karbon çeliği ile paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır.

  Ferro alyaj çeşitleri arsında yer alan ürünlerden ferro manganez de pek çok alanda kullanım sağlar. Ürün yüksek seviyede manganez ihtiva etmektedir. Bu açıdan ürün içerisinde deoksidizasyon sağlamaktadır. Ürün endüstri ve pek çok sanayi alanında kullanım sağlamaktadır.

  Ferro krom, ferro alyaj çeşitleri arasında en fazla kullanıma sahip ürünler arasında bulunmaktadır. Ferro krom en fazla çelik üretim alanında tüketilmektedir. Üründe krom içeriği en az yüzde 10 civarındadır. En fazla ise yüzde 20 civarında bulunmaktadır. Ferro kromun önemi içeriğinde yer alan kromdan gelmektedir. Üründe paslanmaz çeliğin görünüşünü ve korozyana karşı mukavemetini destekleyen ana malzemenin krom olması sektörde ürünü önemli bir yere getirmektedir.

  Ferro titanyum ferro alyaj çeşitleri arasında bulunan önemli ürünlerden biridir. Ferro titanyum çelik alanında kullanılmaktadır. Ürün ile demir çelik üzerinde temizleme işlemleri uygulanmaktadır. Titanyum üründe sülfür yani kükürtle, karbonla, oksijenle ve nitrojen yani azotla yüksek seviyede reaktif hale geçmektedir. Bu etki ile çözünmez bileşenler oluşturulmaktadır. Ürünün bu hali cüruf içinde iyonlaştırma sağlar. Bu bakımdan ürün değişik amaçlar ile kullanılır. Çelik üreticileri stabilizör olarak bu ürünü kullanmaktadır.

 Silikon magnezyum da silikon alyaj ürünleri arasında bulunmaktadır. Çelikte alaşımı sağlayan fere silicon manganez, deoksdasyon görevinde kullanılan üründür. Ferro molibden de ferro alyaj çeşitleri arasında bulunmaktadır. Ürün yüksek mukavemetli ve düşük alaşımlı bir yapıda bulunmaktadır. Çelik ile alaşımlama işleminde ürün, dökümden önce ergimiş çelik içerisine katılmaktadır. Bu durum da çeliğin oldukça sağlam bir hal almasını sağlar. Aynı zamanda bu işlem ürünün krozyona karşı dirençli olmasını da sağlar.

    Ferro alyaj çeşitlerinden birisi de ferro fosforun ürünüdür. Ürünün en önemli faydalarından birisi üretim esnasında eklendiğinde gösterdiği işlevdir. Bu aşamada eklenen ürün, nitrik asit içerisinde bulunan su kurutucu madde görevinde bulunmaktadır. Aynı zamanda alaşıma eklenen ürün, uygulanan ürünlerin daha sonra paslanmasına ve oksidasyon uğramasını engellemektedir.

  Forro vanadyum da ferro alyaj çeşitleri arasında bulunmaktadır. Sertleşmiş çeliğin alaşımlanması işleminde ürün çok fazla kullanılmaktadır. İşlemler ile alaşımlanan çelik sonraki aşamada sırayla dişliler, akslar, krank milleri gibi çelik bileşenlerinde kullanılır. Ürün, işlem uygulanan içeriklerin muhteviyatında dikkate değer nitelikte artış sağlar.

  Ferro sülfür de ferro alyajlar arasında bulunmaktadır. Katkı kalitesi, saflığı ve kalitesi ile yüksek olan bu ürün düşük seviyede ergimeye sahiptir. Genelde ürünler, çelik ve madencilik endüstrisinde kullanılmaktadır. Ürün ayrıca karbon çeliği ya da alaşımlı çelik gibi ürünlerde yeniden sülfürleme görevinde kullanılmaktadır.  Ferro boron da tipik anlamda çeliğin içerisine eklenerek kullanılır. Bu şekilde ürün kullanımı sağlam bir form ve yüksek mukavemet sağlamaktadır. En yararlı ve kıymetli ferro alyaj olan ferro boron, ürünlere yüksek seviyede yıkama direnci kazandırmasıdır.

   Ferro niobium, çelik alaşımlanmasında kullanılan bir ferro alyaj ürünüdür. Ürün yüksek mukavemetli ve düşük alaşımlı çelikler için kullanılır. Çelik ile alaşımlanma sürecinde ürün, dökümden evvel eklenmektedir. Dökümden önce ferro niobium ergimiş çeliğin içine eklenmektedir. Ürün çelikte mukavemet ve sertliği artırma konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda ürün uygulandığı malzemelerin ağırlığını azaltmaya da yaramaktadır. Bu özelliği ile ürün pek çok alada oldukça fazla rağbet görmeye başlamıştır.

  Ferro nikel ve ferro nikel magnezyum da ferro alyaj arsında bulunmaktadır. Ferro alyaj çeşitlerinin kullanım alanları farklılık göstermektedir. Ayrıca bu ürünlerin kullanıldığı alan için sağladığı katkı da fazladır. Elementler ile oluşan birleşimleri ferro alyajların değişik alanlarda kullanımını sağlamıştır. Ferro alyaj çeşitleri endüstri alanlarından sanayi alanlarına kadar pek çok anda kullanılır.