İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

SONUÇ YARATAN ÜRÜNLER

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyede uygulamak,

Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

İşçi sağlığı ve İş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini azaltacak şekilde yatırım bütçesinde yeterli kaynak ayırmak, temel ilkemizdir.