ÇEVREYE
DOST ÜRÜNLER

Çevreye dost ürünlerimizle
çözüm ortağınız olmaya
devam ediyoruz

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmayı, oluşan atıkları geri kazanarak su deşarjını asgariye indirmeyi hedefliyoruz.

Çevreye olan özeni geliştirmek için kuruluş çalışanları, tedarikçi ve müşterilerle birlikte faaliyet göstermek ana politikamızdır.