Aluminium Oxide

Aluminium Oxide Chemical Properties

Beyaz, kahverengi ya da pembe fark etmeksizin yapılan kimyasal değerlendirmelerde alüminyum oksit için genel kimyasal özelliklere rastlanmaktadır. Saflık derecesi çok yüksek olan ürünler için farklı maddeler kullanılır. Alüminyum oksit genel anlamda ürünlerin içinde yüzde 99 oranında bulunmaktadır. Kahverengi ve pembe alüminyum oksit için bu oran yüzde 96 olarak da bulunabilir. Fakat beyaz alüminyum oksit için oran genel anlamda yüzde 99 şeklinde bulunur.

Sodyum oksit alüminyum oksit ürününde yüzde 0, 18 oranında bulunur. Demir oksit ise bu ürünlerde yüzde 0, 05 olarak bulunmaktadır. Krom oksit ise genel anlamda alüminyum oksitte yüzde 0, 01 oranında bulunmaktadır. Ürünlerin yüksek orandaki saflığı ile malzeme sert bir yapıya sahip olmaktadır. Elmastan sonra en sert madde olan alüminyum oksit, bu özelliği ile sanayi alanlarında çokça kullanılmaktadır. Ürünlerin kullanım alanları sert yapısı, ısıya dayanıklı olması ve uzun süre kullanılması ile çoğalmaktadır.